Sociale verantwoordelijkheid

Statusbericht

Het webformuliercomponent campaignmonitor kan niet worden weergegeven

BD laat zich leiden door 17 maatschappelijk verantwoorde business principes. Lees hier onze beleidsverklaring

Principes met betrekking tot het bedrijf

 • BD myShopi handelt enkel in overeenstemming met de wet en met zijn bedrijfspolicy
 • BD myShopi rapporteert volledig, eerlijk, accuraat en tijdig
 • BD myShopi communiceert open en transparant over zijn activiteiten, zonder inbreuk te plegen op de confidentialiteit
 • BD myShopi doet niet aan partijpolitiek
 • BD myShopi garandeert zijn medewerkers veilige en gezonde werkomstandigheden

 

Principes met betrekking tot de werknemers

 • BD myShopi creëert gelijke kansen voor al zijn werknemers
 • BD myShopi discrimineert niet op basis van leeftijd, handicap, afkomst, ras, geslacht, godsdienst, seksuele geaardheid of burgerlijke stand
 • BD myShopi houdt rekening met zijn werknemers en behandelt ze eerlijk en respectvol
 • BD myShopi vermijdt belangenconflicten
 • BD myShopi misbruikt bedrijfsgoederen niet voor ongeoorloofde persoonlijke verrijking
 • BD myShopi weigert elke vorm van persoonlijke bevoordeling
 • BD myShopi weigert om smeergeld te betalen of aan te nemen

 

Principes met betrekking tot de activiteiten

 • BD myShopi streeft naar de meest betrouwbare en efficiënte oplossingen voor zijn klanten
 • BD myShopi vrijwaart de eigendommen en informatie die ze toevertrouwd krijgt
 • BD myShopi gebruikt geen onethische praktijken om concurrentievoordeel te behalen
 • BD myShopi laat zich leiden door zijn businessprincipes om zaken te doen en om partnerships te sluiten

 

Principes met betrekking tot de wereld

 • BD myShopi streeft naar oplossingen die leiden tot duurzaam ecologisch en maatschappelijk voordeel

 

Benieuwd naar een gepersonaliseerde strategie voor uw folderdistributie?

Vraag een offerte aan

Contacteer ons voor creatieve of digitale oplossingen op maat. 

Contact

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

1 + 4 =